DOKUMENTI NOMETNEI

LAI JŪSU BĒRNS VARĒTU PIEDALĪTIES NOMETNĒ, NEPIECIEŠAMI SEKOJOŠI DOKUMENTI:


1. Līgums un nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikums) - aizpildīts un ar jūsu parakstu (2 eks. oriģināli).


2. Aptaujas lapa - aizpildīts un ar jūsu parakstu (1 eks., oriģināls).


3. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa - oriģināls, tiek izsniegta ne ātrāk kā 10 dienas pirms iebraukšanas dienas nometnē, ar sekojošu informāciju:

  • atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);
  • speciālu medikamentu lietošana;
  • ieraksts par to, ka nav bijusi saskarsme ar infekcijas slimībām;
  • informācija par poti pret ērču encefalītu;
  • informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā).