Kontakti

Latvijas Tekvon-do federacija

Rekvizīti:

BIEDRĪBA LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA

Reģ. Nr. 40008023321

Tirgoņu iela 5/7, Rīga, LV-1050

A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA

LV17UNLA0050011515512

UNLALV2X

+371 260 161 84

itf.latvia@gmail.com

www.itf.lv

Liepājas iela 3b, Rīga, Latvija