Par mums

Latvijas Tekvon-do federācijas sporta nometnes – tā ir nometnes, kur draudzība nepazīst robežas! Bērnu un jauniešu atpūtas un sportas nometnēs LTF atpūšas un ar jauniem draugiem iepazīstas bērni no Eiropas Savienības un citām valstīm, jo mūsu mērķis ir apvienot bērnus, kuri mitinās dažādās pasaules valstīs. Nometnēs tiek uzņemti bērni no 7 līdz 17 gadu vecumam.

Vasaras brīvdienas mūsū sporta nometnēs – tā ir pilnvērtīga aktīva atpūta pēc piesātinātas, sportiski atveseļojošās un attīstošās, programmas bērniem un jauniešiem. Pateicoties nometnes sportiskajam novirzienam, bērni, piedaloties tajās, nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem – Taekwon-do, kikbokss, futbols, peldēšana, skriešana, šautriņu mešana, bumbas mešana, tāllēkšana un augstlēkšana. Sporta nometnēs tiek rīkoti turnīri un sacensības dažādās sportiskās disciplīnās, kā arī spartakiāde. Vadoties pēc sacīkšu rezultātiem, uzvarētāji tiek pie noderīgām un vērtīgām dāvanām – pārsteigumiem. Un protams, tradicionāli visiem bērniem, nometņu beigās tiek pasniegti piemiņas diplomi.

Sporta un atpūtas nometnes organizators

Organizators – Latvijas Tekvo-do federācija. Nometnes vadītājs – Meistars Vjačeslavs Semenkovs (8. Dans). Treneri – Armands Šļars (3. Dans), Georgijs Kalugins (3. Dans), Aleksandrs Trundajevs (1. Dans).

Galvenie sporta un atpūtas nometnes mērķi

Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, aktīvās atpūtas organizēšana bērniem un jauniešiem ar lietderīgumu viņu veselībai, kā arī pareiza dzīves skatījuma formēšana un komandas gara

Nometnes misija

Radīt nometnes dalībniekos priekšstatu par sava ķermeņa iespējām, uzlabot tās un rosināt ideju, ka sports un aktīvā atpūta ir lieliska alternatīva sēdēšanai mājās un citiem netikumiem.

Nometnes metodoloģija un plānotās aktivitātes

Pirmās 2 dienas, spēles un aktivitātes ar mērķi dalībniekiem no dažādiem kolektīviem iepazīties savā starpā; vieglas intensitātes rīta skrējieni; dienas treniņš ar uzdevumiem koordinācijas attīstīšanai un pilnveidei; neliels tehnisko uzdevumu apjoms; dienas atpūta; vakara daļā kustīgās spēles un uzdevumi komandas saliedētības paaugstināšanai.

Mērenas un vidējas intensitātes rīta skrējieni; rīta un vakara treniņi ar vidēju un lielāku tehnisko  uzdevumu apjomu nekā ievelkošajā ciklā; obligāts dienas miegs; uzdevumi pielietojot spēles komandas gara formēšanai, kā arī sagatavošanās fināla sacensībām vai uzdevumiem nometnes beigās.

Nometnes dalībnieku trenētības līmeņa pārbaude, kā arī iegūtu prasmju demonstrācija sacensību apstākļos. Konkursi; sacensības dažādās sporta disciplīnās; atlētiskā spartakiāde; komandu spēles.

Gatavošanās treniņu nometnes noslēgumam; aktīva atpūta; uzdevumi radošo spēju attīstīšanai un pilnveidošanai; kopīgā kolektīva sasniegtā un padarītā apspriede.

Principi

  • Bērna personības cieņas, kā arī konflikta situāciju pozitīvas un miermīlīgas risināšanas princips.
  • Sadarbības, sadraudzības un bērnu kolektīva vadības princips.
  • Nacionālo kultūras vērtību un vispārīgo cilvēcisko vērtību apvienošanas princips bērnu dzīvē.
  • Daudzpusējas sportista sagatavošanas princips.
  • Apziņas princips. Tādu apmācības un treniņu nodarbību izveide, kas nodrošina sapratni un aktīvu sportistu attieksmi pret nodarbībām. Sportistam ir jāzina, ko, kāpēc un kādēļ viņš dara.
  • Pakāpeniskuma princips. Balstīts uz to, ka fizioloģiskās izmaiņas, kas notiek sportista organismā un orgānu sistēmā, un to funkciju uzlabošanā, notiek ietekmējoties no treniņu nodarbībām pakāpeniski noteiktā laikā periodā. Šī principa īstenošana balstās uz zināmiem pedagoģiskiem noteikumiem – „no vienkāršā līdz sarežģītākam”, „no vieglāka līdz grūtākam”.
  • Izvēles iespējas un sadarbības princips.
  • Veiksmes un darbošanās princips.
  • Atvērtības un atgriezeniskās saiknes princips.
  • Nākotnes, turpmākās veicamās darbības pievilcīgums (interese).